Author bio image

ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ

ବଙ୍କିଆ, ମୁର୍ଷୁଣ୍ଢି, ବି.ଏମ.ପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର


ଉଭୟ ଓଡିଆ ଓ କୋଶଳୀ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିବା ସହିତ ସେ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକରେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ସୃଜନୀର ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

(full-width)